Doble Faz PTH

Perforado

Metalización

Imagen

Metalización Cu Espesor

Deposito Sn

Remoción de FotoPolimero

Ataque

Remoción Sn

Mascara Antisoldante

Terminación Superficial

Impresión de Componentes

Perforado no PTH

Contorneado

Corte Final

Simple/Doble Faz sin PTH

Perforado

Imagen

Ataque

Remoción Etch Resist

Mascara Antisoldante

Impresión de Componentes

Contorneado

Corte final